Till startsidan beställning

Vilkor för beställning och hämtning av bil och skrot/däck med fälg

  Formuläret:
 • Hämtningsformuläret är en order som ni fyller i och bilen kommer att hämtas i normala fall inom 3-7 arbetsdagar.
 • Hämtningsformuläret skall fyllas i av registrerad ägare men går även bra med förtroendeperson vilket skall nämnas.
 • Vi meddelar/ringer om vilken dag som bilen kommer att bli hämtad. I de flesta fall samma dag eller inom en vecka.
 • är inte alla information vi behöver med i formuläret kan vi inte hämta bilen för att det gäller som en order för hämtningen.
 • Ni godkänner att vi ser er ip adress i vårt mail för att använda formuläret som beställningsorder.
 • Bilen:
 • Om bilen inte finns på plats kommer vi att debitera en avgift till den som är registrerad ägare eller den som sänder in formuläret för körning och arbetskostnad från 500-1500kr.
 • Vi hämtar alla kompletta bilar som har ett registeringsbevis som är undertecknat av ägaren.
 • Bilarna skall vara kompletta så att inga väsentliga delar saknas som motor, växellåda, axlar och katalysator, om det sakanas kryssa i så fall i rutorna så vi vet om det saknas delar, hämtningen är då inte kostnadsfri.
  När det saknas delar uppkommer en kostnad från ca 300 - 750kr per bil. Saknas katalysator kostar det 500kr, gäller ej äldre bilar som inte har katalysator som orginal.
 • Vi godtar inte sopor, sten och annat avfall som inte tillhör bilen, om detta finns i bilen så debiteras registrerad ägare för sophantering och övrigt arbete med detta, kostnaden är från 500kr + moms per bil.
 • Bilen skall vara tömd på era ägodelar, för kvarglömda saker ansvaras ej.
 • Extradäck får följa med bilen, det är bra om vi får veta detta.
 • Övrig skrot:
 • Skrot skall vara minst 2000kg om vi skall hämta det utan kostnad. Oftast överskattas vikten på skrot och då kommer det en körningsavgift på 750kr+moms.
 • Över 2000kg betalar vi för skrotet med det pris som gäller för dagen från oss. är det mycket skrot och det blir mer än en körning drar vi av 750kr+ moms per last.

 • Om oss:

 • Vi DT Liljas Bildemontering AB är en auktoriserad bildemontering vi är miljö & kvalitetscertifierade i enlighet med SBR, vi är anslutna till Bilretur som är bilproducenternas återvinningssystem för skrotbilar, vi sänder/lämnar ett skrotintyg (gäller bara kompletta bilar) till ägaren som vill ha detta när bilen är inhämtad.
 • Vi ifrånsäger oss allt ansvar vad gällande era uppgifter och föutsätter att dem är riktiga. Inga uppgifter kommer att spridas vidare eller säljas på något sätt från oss.
 • Om papper ligger i bilen kan vi komm ut och hämta bilen efter att vi ringt och bekräftat detta.

 • DT LiljasBildermontering AB
  Tommie Lilja


Liljasbildemontering.se © 2005 Privacy PolicyTerms Of Use frågor till Liljasbildemontering