vilkor
Till startsidan beställning

Vilkor för beställning och hämtning av bil och skrot/däck med fälg

  Formuläret:
 • Hämtningsformuläret är en order som ni fyller i och bilen kommer att hämtas normalt inom 3-7 arbetsdagar. vid högre belastning 7-14 dagar.
 • Hämtningsformuläret skall fyllas i av registrerad ägare men går även bra med förtroendeperson vilket skall nämnas.
 • Vi meddelar/ringer om vilken dag som bilen kommer att bli hämtad.
 • Är inte alla information vi behöver med i formuläret kan vi inte hämta bilen. Formuläret är en order för hämtningen.
 • Ni godkänner att vi ser er ip adress i vårt mail för att använda formuläret som beställningsorder.
 • Bilen:
 • Om bilen inte finns på plats eller ni missar bokad tid kommer vi att debitera en avgift till den som är registrerad ägare eller den som sänder in formuläret för körning och arbetskostnad från 500-1500kr.
 • Vi hämtar alla kompletta bilar som har ett registeringsbevis och som är undertecknat av ägaren.
 • Bilarna skall vara kompletta så att inga väsentliga delar saknas som motor, växellåda, axlar, katalysator, däck osv..., om det sakanas kryssa i så fall i rutorna så vi vet om det saknas delar, hämtningen är då inte kostnadsfri.
  När det saknas delar uppkommer en kostnad från ca 300 - 1250 kr per bil. Saknas bara katalysator kostar det 500kr, gäller ej äldre bilar som inte har katalysator som orginal.
 • Om det finns vinter däck till bilen får dessa följa med även dela som bytats på bilen.
 • Vi godtar inte sopor, sten och annat avfall som inte tillhör bilen, om detta finns i bilen så debiteras registrerad ägare för sophantering och övrigt arbete med detta, kostnaden är från 500kr + moms per bil.
 • Bilen skall vara tömd på era ägodelar, för kvarglömda saker ansvaras ej.
 • Extradäck får följa med bilen, det är bra om vi får veta detta.
 • Övrig skrot: Går bra att lämna i Rydöbruk. OBS! Vi hämtar inte skrot längre.

  Om oss:
 • Vi DT Liljas Bildemontering AB är en auktoriserad bildemontering vi är miljö & kvalitetscertifierade i enlighet med SBR, vi är anslutna till Bilretur som är bilproducenternas återvinningssystem för skrotbilar, vi sänder/lämnar ett skrotintyg (gäller bara kompletta bilar) till ägaren som vill ha detta när bilen är inhämtad.
 • Vi ifrånsäger oss allt ansvar vad gällande era uppgifter och föutsätter att dem är riktiga. Inga uppgifter kommer att spridas vidare eller säljas på något sätt från oss.
 • Om papper ligger i bilen kan vi komma ut och hämta bilen efter att vi ringt och bekräftat detta. Kan ske via mail om ni anger det i formuläret.

 • DT LiljasBildermontering AB
  Tommie Lilja

Uppdaterad den 12 November 2018

Liljasbildemontering.se © 2005 Privacy PolicyTerms Of Use frågor till Liljasbildemontering